دعوت

توسط: Parastoo

به نظرم دعوت، فیلمِ اخیرِ ابراهیم حاتمی‌کیا، نه درباره‌ی سقط جنین بلکه در ستایشِ کاندوم است. یعنی ترجیح می‌دهم فیلم را این‌طوری تحلیل کنم که کم‌تر عصبانی شوم. فکر نمی‌کنم دیگر نگاهِ صرفاً ایدئولوژیک و سطحی به موضوعی به اهمیت و بحث‌برانگیزیِ سقط جنین برای جامعه‌ی ایران کافی و راضی‌کننده باشد..
پی‌نوشت- از بازیِ مریلا زارعی خوش‌ام می‌آید.