توسط: Parastoo

نبودم این مدت. نمی‌دونم کجا بودم. (البته هنوز وضع زیاد هم فرقی نکرده.)
یه کم دارم دورِ خودم می‌چرخم. یه کم منتظرم. یه کم گیج‌ام. بیشترِ وقت‌ها حوصله‌ی معاشرت ندارم. اما گاهی هم تنهایی رو بالا میارم. یه کم کتاب می‌خونم با سرعتِ لاک‌پشت. دو روزه که لاست هم می‌بینم. با پدرم وقت می‌گذرونم. یه کم نگرانشم. فضای خونه روی اعصابمه بیشترِ وقت‌ها.
همین دیگه. مرسی که سراغم رو می‌گیرین.