مامان

توسط: Parastoo

بعضی شب‌ها که زیاد خسته نیست، بالش‌اش را می‌گذارد روی زمین جلوی تلویزیون. دَمَر دراز می‌کشد و سنگینیِ بدن‌اش را می‌اندازد روی ساعدهاش که روی بالش‌اند. با حوصله کتابِ سودوکو را باز می‌کند و با مدادِ پاک‌کن‌دارِ نه‌چندان نُک‌تیزی شروع می‌کند به جدول حل کردن. آرامش و تمرکزش را دوست دارم.