بلاگ‌چرخانِ جدید

توسط:

مدت‌ها بود (بعد از مرگِ بلاگ‌رولینگ) می‌خواستم به فهرستِ وبلاگ‌هایی که می‌خوانم سر و سامانی بدهم ولی ابزارِ خوبی پیدا نمی‌کردم. به نظرم نسخه‌ی جدیدِ بلاگ‌چرخان گوگلی به اندازه‌ی کافی خوب و قانع‌کننده آمد. (دستِ عطا بابتِ معرفی درد نکند.) اگر شما هم دوست دارید بلاگ‌چرخانِ به‌دردبخوری داشته باشید فکر کنم بهتر باشد با صرفِ کمی دقت و حوصله از حاصلِ کارِ پاسپارتو استفاده کنید و حالش را ببرید. (راهنمای رادیو زمانه را هم ببینید.)