ماجرای روزنامه‌نگاری و من

گاهی چیزی برای آدم تموم می‌شه—جذابیت‌هاش رو از دست می‌ده. بدونِ این‌كه دلیلِ گنده‌ی ویژه‌ای داشته باشه. گاهی این چیز شغلِ آدمه. حتی اگه اون شغل روزی عشقِ آدم بوده باشه. اگه چیزی/كسی عشقِ آدم باشه و براش تموم بشه،… چند جور می‌شه واكنش نشون داد. از جمله این‌كه توی اون شغل/رابطه بمونی به ‌خاطرِ […]