باز: دادگاه تشكيل نشد

توسط: Parastoo

امروز وقتِ دادرسیِ پرونده‌ام بود در شعبه‌ی 13 دادگاه انقلاب. ديشب خيلی كم و بد خوابيدم و از صبحِ خيلی زود ذهنم مشغولِ يادآوریِ ماجراهای دو سال پيش بود. مرورِ بازجويی‌ها و غيره. فكر كنم جز پرونده‌های شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده (كه البته اتهام‌هاشون كمی فرق می‌كنه با اتهام‌های من) بقيه‌ی 30 تا پرونده بسته شده‌اند. اميدوار بودم امروز بخشی از تكليفِ من هم مشخص بشه.
با خانم وكيل (كه خيلی ناز و دوست‌داشتنی است) واردِ دفترِ شعبه شديم. منشی نگاهی كرد كه نشون می‌داد غافل‌گير شده. گفت كه اين شعبه فعلاً قاضي نداره. و گفت كه حتی ممكنه شعبه‌ی 13 منحل بشه كلاً و معلوم نيست پرونده‌ام به كدوم شعبه می‌ره. بله، وقتِ تازه‌ای برای دادرسی اعلام نشد و قرار شد كه بريم و منتظرِ اخطار باشيم.