ما، آدم‌های مورددار

دعوت می‌شوی برای انجام دادنِ يك پروژه‌ی كوتاه‌مدت. كارِ هيجان‌انگيزی است. بسيار تمايل داری كه كار را قبول كنی. صاحبِ كار تو را اساساً از وبلاگت می‌شناسد و همين موضوع بيشتر ذوق‌زده‌ات می‌كند. به امكاناتی كه وبلاگ برايت ايجاد كرده تا خودت و توانايی‌هات را نشان دهی فكر می‌كنی و خوشحالی. حرف‌های ابتدايی پيش از […]