نوروزِ جامعه‌ی آن‌لاين ايران

توسط: Parastoo

دوست ندارم فكر كنم “سالی كه نكوست از بهارش پيداست” چون به نظرم شروع اين بهار برای جامعه‌ی آن‌لاين ايران چندان جالب نبوده. دو، سه روز قبل از نوروز اميدرضا ميرصيافی كه به خاطرِ نوشته‌های اينترنتی‌اش حكمِ زندان گرفته بود و افسرده بود، در اوين از دنيا رفت. روز اول فروردين هم سيمای جمهوری اسلامی برنامه‌ی شوك را درباره‌ی جرائم اينترنتی پخش كرد كه در واقع مجموعه‌ای بود از اعتراف‌هايی كه برادران سپاه (بعد از نمي‌دانم چندين روز بازداشت در نمی‌دانم كدام بازداشت‌گاه. كسی می‌داند؟) از تعدادی از كاربران اينترنت گرفته بودند. وضعيت پرونده‌ی حسين درخشان هم‌چونان نامعلوم است و نگران‌كننده. اين‌طوری كه دارد پيش می‌رود به گمانم همه‌مان يا دست‌كم بخش بزرگی از جامعه‌ی آن‌لاين ايران مرتكبين به “جرائم سازمان‌يافته” لقب خواهند گرفت. وضعيتِ جالبی نيست اصلاً.
رفيقِ من اعتقاد دارد بايد مواظبِ عكس‌ها و رفاقت‌هامان در وب‌سايت‌هايی مثلِ فيس‌بوك باشيم. چون “دو ماه بعد از باز شدن فیس‌بوک، سپاه که باید لب مرزها و در پادگان‌ها دنبالش بگردیم روشن و صریح دستاوردهای کار اطلاعاتی‌اش را رو کرده است. برنامه گرداب٫ سایت گرداب، و برنامه‌ای که شبکه سه تلویزیون به اسم شوک پخش کرده است نمونه‌ای از این دستاوردها هستند.”
راستش من فكر می‌كنم كه اين‌جور مواظب بودن‌ها اثرِ چندانی ندارند. آيا اگر در پرونده‌ای لازم باشد كه خانم/آقای ايكس با خانم/آقای ايگرگ دوست بوده باشد تا گره‌های قصه‌های اطلاعاتی ايجاد و سپس باز شوند، كسی برايش مهم است كه سندی هم تهيه كند؟ چه نيازی به گشتن در پروفايلِ فيس‌بوكِ فرد يا افرادِ بازداشت‌شده است، وقتی كه راه‌ اعتراف‌گيری آزموده‌شده است. چه سندی معتبرتر از اين‌كه خودِ متهم به قصه‌ها صحه بگذارد؟
در موردِ اين ماجرای گرداب، به طور خاص، شواهدی وجود دارد كه موضوع را بی‌ربط به برداشته شدنِ فيلترينگِ فيس‌بوك می‌كند. يكی از بازداشت‌شدگان دوستِ دوستِ دوستی است. به گفته‌ی اين دوستانِ واسطه، متهمان به مرور از روزهای پايانِ مهرماه به بعد بازداشت شده‌اند. قبل از گسترشِ فيس‌بوك‌بازی ميانِ كاربرانِ ايرانی (در داخلِ ايران).
از كجا كاربران را از پشتِ نام‌های مستعارشان پيدا كرده‌اند؟ نمی‌دانم. و ترسناك است. اما آيا اضافه كردنِ ترس‌های جديد (عكس در پروفايلِ فيس‌بوك‌مان نگذاريم كه مبادا… و غيره) به زندگی‌مان عقلانی است؟