چرا در انتخابات رياست جمهوری شركت می‌كنم – 3

توسط: Parastoo

هر طور كه نگاه می‌كنم می‌بينم كه در وضعيتِ فعلیِ كشورم در گروه “به‌حاشيه‌رانده‌شده‌ها” جا می‌گيرم: به دليلِ زن بودن‌ام، آزادی‌خواه بودن‌ام، و غيره. (اميدی هم ندارم كه به سرعت وضع عوض شود.) در انتخابات رأی خواهم داد كه (دست‌كم) حق حاشيه‌نشينی‌ام به رسميت شناخته شود: تا حدی بتوانم صدايم را بلند كنم (مثلاً هم‌فكرانم نشريه‌ای داشته باشند.) و فعاليت كنم. (درِ سازمان غيردولتی‌مان را پلمب نكنند.) خلاصه: در عرصه‌ی عمومی سهم داشته باشم و مدام سركوب نشوم.