توسط: Parastoo

يادم رفته اين‌جا رو كلاً. يادم رفته كه توی هفت سالِ گذشته چقدر روزهای درموندگی و دل‌شكستگی اين‌جا ثبت شده. يادم رفته خجالت نداره كه بيام اين‌جا بنويسم كه چقدر خسته‌ام و چقدر بی‌تحملم و چقدر اشك روی دلم مونده كه نفسم بالا نمياد. يادم رفته خودم رو. خودم رو بلد بودم قبلاً. يعنی الان كه يهو نشستم پای كامپيوتر و سريع اين‌جا رو باز كردم كه بنويسم، يعنی يه اتفاق خوب؟ يعنی آشتی من با سبكِ زندگيم؟