دخترانِ ایران

توسط: Parastoo

حالا که دارم این جمله‌ها را می‌نویسم احساساتی نیستم. دو روز از دیدنِ تصویرِ جان دادنِ ندا آقاسلطان، تصویرِ تنِ گلوله‌خورده‌اش، تصویرِ چشمانِ خیره ثابت‌مانده‌اش گذشته است. دیدم بعضی از رسانه‌ها (طبیعتاً رسانه‌های خارجِ ایران. در داخل که دیگر رسانه‌ای نمانده.) نوشته‌اند که کشته شدنِ ندا شده است سمبلِ اتفاق‌هایی که این روزها در ایران می‌افتد؛ شده است نشانه‌ی درگیری‌های جوانان و نیروهای نظامی و شبه‌نظامی. راستش برای من کشته شدنِ ندا و پخش شدنِ تصاویرش سمبلِ حضورِ شجاعانه و خیلی چشم‌گیرِ دخترانِ جوان در اعتراضاتِ اخیر است. نوشتنِ تاریخِ حضورِ زنان در اجتماع با این تصویر و تصاویرِ مشابه هیچ سخت نخواهد بود. نوشتنِ تاریخی که ما، ندا و من و تو و دیگری، داریم می‌سازیم.
مرتبط:
از هدی تا ندا