طرحِ يك شكايت

توسط: Parastoo

حالا بيشتر از 24 ساعت است كه شهروندانِ تهرانی دوباره می‌توانند از سيستمِ پيام كوتاهِ تلفن‌های همراه استفاده كنند. اين‌كه آيا دولت اساساً محق بوده است كه سه هفته اين خدمات را ارائه نكند، به كنار. موضوعِ نارضايتی من عمدتاً از اين است كه دولت نيازی نديده است به شهروندان بابتِ سلبِ حق‌شان توضيح دهد–فارغ از اين‌كه چقدر توضيح‌اش می‌توانست قانع‌كننده باشد.
می‌خواهم به ديوانِ عدالتِ اداری شكايت كنم. البته حتماً درباره‌ی نحوه‌ی نوشتنِ شكايت‌نامه و مراحلِ قانونی‌ِ بعدش نياز به مشاوره‌ی حقوقی دارم اما به هر حال خيلی جدی‌ام برای اين كار. نكته‌ای، نظری، حمايتی؟
ايده از: شهروندِ باحالی كه پارسال از شركتِ مترو شكايت برد به ديوان عدالت اداری كه چرا بليت تك‌سفره نمی‌فروشند.
مرتبط:
من اس‌ام‌اس نمی‌زنم