كتاب جمعه

توسط: Parastoo

1.
يادِ دوستانِ بازداشت‌شده‌ام، شادی صدر، ژيلا بنی‌يعقوب، بهمن احمدی‌اموئی، سميه توحيدلو، محمدرضا جلائی‌پور، عبدالرضا تاجيك، عيسی سحرخيز، و ديگر بازداشت‌شدگانِ اين روزها گرامی. يادِ كشته‌شدگانِ اين روزها سبز.
2.
بهارِ سالِ 81 كه داشتيم به خانه‌ی جديد اثاث می‌كشيديم، در يكی از كارتن‌های كتابِ پدرم در انباری‌مان هشت شماره‌ی پراكنده از مجموعه‌ی 36 شماره‌ایِ كتاب جمعه را پيدا كردم. دانشجوی خبرنگاری بودم و از دورانِ طلائی آزادی مطبوعات در اوايلِ انقلاب زياد شنيده بودم. چيزی اما نديده بودم، نخوانده بودم. با ولع بلعيدم‌شان و تحسين كردم همتی را كه آن همه شور و شعور و خلاقيت را، فشرده، در مجله‌ای هفتگی به مردم عرضه می‌كرده. بعدتر اين هشت شماره بهترين جا را در كتابخانه‌ام اشغال كردند.
چند هفته پيش كه بهادر آمده بود ايران، خواست كه مجموعه‌ی‌ كاملِ كتاب جمعه را بخرد. (جايی درباره‌ی سرمقاله‌ی درخشانِ شماره‌ی يكِ مجله به قلم احمد شاملو شنيده بود.) رفتيم ميدانِ انقلاب، بازارِ كتاب. خريد. خواند. و بعد فكر كرديم كه اين‌ها بايد در دسترسِ همه باشند. به وب‌سايتی فكر كرديم كه خيلی شيك و تميز و مرتب بايگانی اين مجله را عمومی كند. قصدمان اين است كه به مرور مجله‌ها را اسكن كنيم. اگر بتوانيم مطالب را با نرم‌افزاری تبديل می‌كنيم به متن‌های قابلِ جستجو. اما انجام دادنِ اين كار از توانِ يك آدم به‌تنهايی خارج است. وبلاگ كتاب جمعه را موقتاً راه انداخته‌ايم كه هم‌فكری و همكاری شما را جلب كنيم. دستگاه اسكنرِ خانگیِ خواهرم كارِ اسكن را كند جلو می‌برد. آيا اصلاً خبر داريد كه كسی پيش‌تر اين مجله‌ها را اسكن كرده باشد؟ كسی با آيدا سركيسيان آشناست كه از او بپرسد يا با جواد مجابی مثلاً؟ راهِ بهينه‌ای برای بايگانی به ذهن‌تان می‌رسد كه خرجِ چندانی هم نداشته باشد؟