دموكراسی

نمی‌گذارند چشم‌مان روشن شود اشك‌های اجباری گام‌های سربی با تن‌هامان پــُل ساختيم بايد كه بيايی. نهم مرداد 88.