وقتی چشم‌‌هام دریاست

توسط: Parastoo

موج دارند
کتاب‌ها در کتاب‌خانه
دیوارهای اتاق
دمپایی‌های قهوه‌ایم که جفت شده‌اند کنارِ تخت
عکسِ تو روی دسک‌تاپ.
۲۴ مرداد ۸۸