پیشنهاد برای خواندن: نمایشنامه‌ی پلیس

توسط: Parastoo

نمایشنامه‌ی پلیس، نوشته‌ی اسلاومیر مروژِک*:
در یک نظام توتالیتر آخرین زندانی سیاسی توبه‌نامه‌ را امضاء می‌کند و آزاد می‌شود. پلیس، که کاری برای انجام دادن ندارد، سعی می‌کند با لباس شخصی بین مردم برود و آن‌ها را به اعتراض تحریک کند. اما مردم شاه‌دوست‌اند و لباس‌شخصی‌ها را کتک می‌زنند. پلیس از روی ناچاری گروه اپوزیسیونی تشکیل می‌دهد..
این نمایشنامه‌ی لهستانی را انتشارات اندیشه‌سازان با ترجمه‌ی بابک تبرایی و در ۱۳۸۳ منتشر کرده است.

رئیس پلیس: کلِّ نیروی پلیس بر لبه‌ی پرتگاه نابودی و در آستانه‌ی یک فاجعه قرار گرفته. کار یه پلیس چیه؟ بازداشت کردن اون‌هایی که جلوی نظم موجود قد علم می‌کنن. اما فرض کن که دیگه مردمونی از این دست باقی نمونده باشن. فرض کن که در نتیجه‌ی عملیات ارزشمند و شایان توجه نیروی پلیس ما، آخرین بقایای شورش و تمرّد میون مردم نابود شده و اون‌ها در همه جا کاملاً پشتیبان رژیم شده‌ن. فرض کن که اون‌ها یک بار و برای همیشه یک عشق ابدی نسبت به [خبردار می‌ایستد.] شاه نوپایمان و عموی نایب‌السلطنه‌اش پیدا کرده‌ن. اون وقت واسه‌ی پلیس چه کاری باقی می‌مونه؟

*Slawomir Mrozek