۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۰

توسط: Parastoo

یک ماه از مرگِ پدرم گذشته. هنوز نمی‌توانم بنویسم از آدمِ بزرگی که بود. یعنی به کار بردنِ فعلِ گذشته برای پدرم سخت‌تر از خیلی کارها شده برای من.
باید کارهایی انجام دهم، از جمله پی‌گیریِ مسائلِ انحصار وراثت و باقیِ مسائل. و من هر بار که به عنوان انحصار وراثت فکر می‌کنم، خنده‌ام می‌گیرد. میراث پدرم برای ما نوعِ نگاهی است که به زندگی داشت. این‌که همیشه آگاهی داشتنْ بهتر است؛ این‌که همیشه و همواره باید ذهن را باز گذاشت و باید آموخت؛ اعتقادش به تخصص؛ آخ ..