متروی تهران – واگن مخصوص زنان

توسط: Parastoo

به مرضی دچار شده‌ام که هر چه برای درمانش می‌کوشم بدتر می‌شود: می‌خواهم همهٔ اتفاق‌های اطرافم را ثبت کنم. شاید به اشتراک گذاشتنِ بعضی از این چیزهایی که ثبت می‌کنم باعث شود از شدت مرضم کم شود. دیروز بعدازظهر در راه برگشت به خانه کم‌تر از دو دقیقه از صدای آن‌چه که در واگن مخصوص زنانِ متروی تهران می‌گذرد ضبط کردم که گذاشته‌ام‌اش روی یوتیوب: