چرخهٔ ابیوز

این نوشتهٔ شادی عزیز را تا به حال نخوانده‌اید؟ خواندنش (و حتی دوباره خواندنش) واجب است. کل متن را این‌جا بازنشر می‌کنم. ***** این را باید خیلی وقت پیش می نوشتم. نشد. سعی می کنم بیشتر بنویسم در این مورد. بس که می شنوم که “آخه دوستم داره. روم حساسه. دوست نداره لباس باز بپوشم” […]